TeleCS paging systeem

TeleCS heeft de kennis van 20 jaar paging systemen toegepast bij de ontwikkeling van een eigen paging systeem dat aan de NEN2575 richtlijnen voldoet, het TeleCS paging systeem.

Wij leveren deze systemen turn-key. U zorgt voor koppeling met de brandmeldcentrale …

     … wij doen de rest!

Paging
De basisoplossing NEN2575 -deel PAGING is ontwikkeld op basis van de bewezen hoogfrequent techniek. Deze techniek is in veel gevallen een perfecte oplossing. Paging staat bekend om het grote dekkingsbereik en zijn hoge betrouwbaarheid, daardoor erg kosteneffectief en doeltreffend.

Plaats draadloos één of meerdere extra zenders als een zender niet voldoende is om het hele gebied dekkend te maken, of het gebied de 40.000 m2 uit de norm overtreft.

Wij gebruiken enkel kwalitatieve A-merken, dus ook kwaliteit op de werkvloer!

Technische specificaties en uitgangspunten

  • Wij gaan ervan uit dat u zorgt voor de koppeling met de BMC (ESPA 4.4.4 en storingscontact) en een 230V voorziening conform de geldende normen,
  • Bij de turn-key levering gaan wij ervan uit dat we alle apparatuur, ook de opties, bij elkaar kunnen plaatsen binnen één meter van de brandmeldcentrale. Is dit niet het geval dan is aanleg van bekabeling en eventuele 230V voorziening volgens geldende normen uitgesloten,
  • Een optionele extra zender is draadloos, dit wil zeggen dat er geen bekabeling tussen apparatuur onderling nodig is. Wel moet er een 230V voorziening volgens geldende normen aangelegd worden, de kosten voor deze aanleg zijn uitgesloten,
  • De afstand tussen BMI en de NEN-controller bedraagt maximaal 12 meter (RS232),
  • De kosten van de zendmachtiging zijn voor rekening van de principaal,
  • Alle kosten omtrent inspectie(s) zijn uitgesloten.