Funktel Paging Systemen

De Funktel paging systemen zijn “out of service.”

Dit heeft tot gevolg dat we met eigen spare materialen of met materialen die nog verkrijgbaar zijn service verlenen op basis van “best effort.”

TeleCS repareert MR226 Funktel pagers in eigen beheer.

Kenmerken van het systeem

  • Het uitgebreide assortiment aan componenten en een modulaire opbouw van de centrale apparatuur leiden tot een flexibele systeemtoepassing.
  • Door gebruik te maken van meer dan een te synchroniseren zenders, is draadloze communicatie over een groot terrein mogelijk.
  • Het initiëren en opslaan van een oproep in de pagingcentrales OCP 200 of OCP 250, of via een tweede telefoonaansluiting.
  • De verzending van tekstberichten over de PC of via een computernetwerk (mobiele E-mail).
  • Verzending van voorgeprogrammeerde alfanumerieke oproepen door middel van  geïntegreerde directe telefonische contacten.
  • Verzending van alfanumerieke oproepen vanuit aangesloten externe computersystemen, zoals storingsmeldingsapparatuur, alarmsystemen of  zuster-oproepsystemen.
  • Flexibele inpassing van externe systemen door middel van V.24 protocol.
  • Voldoet optioneel aan de huidige NEN2575 richtlijn.