NEN2575

Het komt steeds vaker voor dat binnen openbare instellingen bij brandalarmen wordt gekozen voor stille ontruiming. Hierbij worden geen slowwhoop alarmsignalen geactiveerd om paniek te voorkomen.

TeleCS biedt diverse systeem oplossingen conform de NEN2575 normering, uitgave 2004. Deze oplossingen kunnen worden gezocht in een Atus- en Funktel pagingsysteem, Atus dect systeem en naar verwachting binnenkort ook in een portofoonsysteem.

Ondanks het feit dat steeds meer functies worden geïntegreerd in een dect telefoon installatie wordt er vaak gekozen voor een paging installatie om aan de NEN2575 normering te voldoen. De voordelen zijn:

  • Goedkoper
  • Grotere dekking, een enkele zender is vaak voldoende
  • Grotere betrouwbaarheid
  • Minder installatiekosten
  • Veel dect systemen kunnen niet aan de eisen voldoen