Funktel

De systemen ondersteunen verschillende methoden om te alarmeren en een persoon in nood te kunnen lokaliseren: via melding van het basisstation en/of via separate lokatiezenders zgn. lokatiebakens welke bij de verschillende in- & uitgangen, doorgangen ed.in gebouwen geplaatst kunnen worden.